Brancheorganisatie INretail roept aangesloten ondernemers op te investeren in cyberveiligheid. Volgens onderzoek van de organisatie blijkt dat ruim 70 procent van de aangesloten ondernemers wel eens te maken heeft gehad met online criminaliteit. De impact van cybercriminaliteit is groot en de veiligheid kan nog verder omhoog. De urgentie wordt te vaak nog niet gevoeld, terwijl de sector steeds verder digitaliseert en het aantal webshops sinds de corona uitbraak fors steeg.

Van de ondernemers uit het onderzoek heeft twee derde een of meerdere malen phishing berichten ontvangen, tien procent heeft ervaring met gijzelsoftware en acht procent is geconfronteerd met malware dat systemen verstoort en probeert data te verzamelen. Ondernemers melden verder onder meer  misbruik van bedrijfsmailadressen, Ddos aanvallen en online identiteitsfraude.

Basis is geregeld
De meerderheid van de ondernemers heeft basismaatregelen genomen, zoals installatie van antivirussoftware, regelmatig updaten van software en werken met een veilige internetverbinding. Het maken van essentiële back-ups, werken met twee stap verificatie en waar mogelijk tools gebruiken om gevoelige gegevens versleuteld te delen, verdient nog aandacht. Ook kunnen medewerkers nog meer getraind worden op bijvoorbeeld het veilig gebruik van wachtwoorden.

Veel gevolgen
De gevolgen van cybercriminaliteit zijn ernstig. Er kan in twintig procent van de gemelde situaties niet meer worden gewerkt en dan zijn winkels niet bereikbaar voor klanten en leveranciers. Daarnaast zijn belangrijke data op dat moment niet meer niet beschikbaar of gaan verloren. Ook is er het  risico van reputatieschade en schade aan de infrastructuur. In 22 procent van de gevallen van cybercriminaliteit moesten ondernemers externe IT-specialisten inhuren of aanvullende software kopen (13 procent) om de problemen op te lossen. Dat brengt hoge kosten met zich mee. Veertig procent van de ondernemers beoordeelt de IT-kennis binnen het bedrijf laag tot zeer laag.

Minder slachtoffers
Cyberverzekeringen kunnen de schade van cybercriminaliteit beperken, maar slechts 6 procent van de deelnemers uit het onderzoek heeft zich verzekerd. INretail wil het aantal slachtoffers van cybercrime omlaag brengen en attendeert ondernemers daarom actief op de risico’s en op de kansen zich beter te wapenen.