“Het jaar 2020 was in alle opzichten bijzonder. Werken deden we opeens thuis, winkelen moest online en supermarkten werden de nieuwe dorpspleinen. Er zullen veel dingen veranderen. Zo zal het aantal passanten in de winkelstraten afnemen en worden de winkelgebieden kleiner”, meldt Bureau RMC.
“De wereld stond in 2020 op zijn kop. Het onheil kwam van buiten en iedereen en alles moest zich aanpassen. Hebben deze veranderingen in ons gedrag langlopende gevolgen of ziet de winkelstraat post corona er nog hetzelfde uit als voor de pandemie?”
Het retail adviesbureau zet de trends van fysiek winkelen op een rij. Dit doet Bureau RMC met sensoren die dagelijks deze drukte tellen. Deze tellingen geven een goed beeld van ons actuele fysieke winkelgedrag en de veranderingen daarin.

Halvering aantal passanten
In 2020 telde RMC 47% minder passanten in winkelstraten dan in 2019. Een halvering die nog nooit eerder is vertoond. De afgelopen tien jaar zijn er fysiek ongeveer een derde minder mensen in winkelgebieden gesignaleerd. Een enorme afname, die zelfs in het licht van afnemende passantenaantallen sterk beïnvloed wordt door de afnames in 2020.

Leegstand neemt toe
RMC voorziet dat ingezette veranderingen, die al gaande waren vóór de crisis, sneller gaan verlopen. De leegstand zal toenemen en de grootte van winkelgebieden zal afnemen. “De foodsector zal nog wel kunnen groeien, maar de vraag naar non food zal verder afnemen. Ook is er minder ruimte in de markt voor traditionele solitaire winkels en zijn er kansen voor multichannel retailers waarbij de consument het product zowel fysiek als online kan aanschaffen. Is het tekort aan fysieke retail niet opgevangen door een stijging van de eigen webomzet? Voor de meeste retailers zal gelden dat de extra omzet online niet zal opwegen tegen minder fysieke omzet. “

Door de week meer gewinkeld
“We winkelen meer door de week en minder in het weekend. De corona-pandemie heeft dit versterkt, maar deze trend is ook al jaren zichtbaar,” laat RMC weten.  “De centra van binnensteden worden meer en meer dagelijks door hetzelfde aantal mensen bezocht. Met uiteraard nog een drukkere zaterdag maar deze dag boet elk jaar meer in als belangrijkste winkeldag. Opvallend genoeg zagen we vóór corona dat de koopavonden de laatste twee jaar weer iets drukker werden bezocht. Maar in 2020 zijn die avonden in steden als gevolg van de lockdown fors minder bezocht. In veel grote steden kennen we een vrijdagkoopavond en met het landelijke gemiddelde kruipt de vrijdag naar de zaterdag toe als populairste winkeldag. In de steden met een vrijdagkoopavond zal deze dag al drukker zijn met 12 openingsuren t.o.v. de zaterdag met 8 openingsuren.”

Drukste dag 2 januari
Donderdag 2 januari was volgens RMC de drukste dag van 2020. “Een doodgewone drukke donderdag die plots de drukste dag van het jaar is geworden. De perceptie van drukte is in de anderhalvemeter samenleving volledig veranderd en een paar mensen dicht bij elkaar wordt nu ervaren als een gevaar. Overal zijn maatregelen getroffen om mensen uit elkaar te houden en om een veilige afstand te bewaren. Of consumenten straks weer schouder aan schouder door winkelstraten gaan lopen, is de grote vraag. Zal de nieuwe consument ook meer afstand wensen in winkelgebieden om zich veilig te voelen? Niemand weet het. We wachten af hoe 2021 zal gaan verlopen.”