Uit het Marketingrapport Bloemisterijen 2022 van Marktdata blijkt dat een gemiddelde bloemist een steeds groter deel van de omzet realiseert met de verkoop van snijbloemen en snijgroen. Vertegenwoordigde deze productgroep in het jaar 2008 nog slechts 58 procent van de omzet, momenteel is dit aandeel gestegen tot 65 procent.

Het gemiddelde omzetaandeel van verkoop aan particulieren is stabiel gebleven. Het omzetaandeel van snijbloemen en snijgroen is wel toegenomen, ten koste van met name cadeauartikelen. Daarnaast is het omzetaandeel van buitenplanten in de loop der jaren licht afgenomen. Het aandeel van kamerplanten in de omzetsamenstelling schommelt alle jaren rond de 15 procent.

Niet alle bloemisten hebben deze productgroepen in het assortiment. Vrijwel alle bloemenzaken hebben snijbloemen en snijgroen en kamerplanten. 92 Procent van de bloemisten verkoopt ook buitenplanten en 84 procent van de ondernemers behaalt omzet met de verkoop van cadeauartikelen.

Zakelijke markt
De verkoop aan particulieren vertegenwoordigt 68 procent van de omzet van een gemiddelde bloemist. Vijf procent van de bloemisten realiseert meer dan 95 procent van de omzet op de consumentenmarkt. Een procent van de winkels behaalt meer dan 95 procent van de omzet in de zakelijke markt. Al jaren schommelt het omzetaandeel van de zakelijke markt rond de 31 procent.

Bron: Marketingrapport Bloemisterijen 2022