Minder ondernemers in de op consumenten gerichte branches waren in juni pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan een maand eerder. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de maandelijkse Conjunctuurenquête Nederland, waarin ondernemers een inschatting geven over ontwikkelingen en verwachtingen over hun bedrijf.

Ten opzichte van april en mei zijn de omzetverwachtingen van ondernemers in de op consumenten gerichte branches, zoals de detailhandel, de horeca en de reisbranche verbeterd. In de detailhandel en de overige persoonlijke dienstverlening is in juni het aantal positief gestemde ondernemers zelfs weer groter dan het aantal negatief gestemde ondernemers. Toch waren er in de meeste consumentgerichte branches nog altijd meer ondernemers die in de komende drie maanden minder omzet verwachten dan ondernemers die meer omzet verwachten.

Werkgelegenheid
Ook over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de komende drie maanden is de stemming onder ondernemers in bijna alle consumentengerichte branches in juni verbeterd vergeleken met eerdere maanden. De ondernemers zijn minder somber. Alleen in de reisbranche verslechterde het beeld. Per saldo verwacht 61 procent van de ondernemers in die branche een afname van de personeelssterkte in de komende drie maanden, dat is 8,9 procentpunt meer dan een maand eerder.

Economisch klimaat
In juni zijn ondernemers minder negatief gestemd over het economische klimaat dan een maand eerder. In de detailhandel (8 procent per saldo) zijn er zelfs meer ondernemers die een verbetering verwachten dan een verslechtering.