De deskundigen zijn het er over eens: de wereldeconomie krijgt er flink van langs als gevolg van het Covid-19 virus. Dit laten de economen van Rabobank en ABN AMRO afzonderlijk weten.

Volgens Rabobank groeit de wereldeconomie in het gunstigste geval met 1,6 procent. Dat is de laagste groei sinds 2009, toen de wereld in de ban was van de financiële crisis. Op dat moment deed de Chinese economie het echter wel goed en de overheid van het land investeerde veel in bouwprojecten. De Rabobank-economen verwachten dat de groei in China met ruim 3 procent vermindert door het coronavirus. Dit is de laagste groei in 40 jaar voor het Aziatische land.

Ook ABN AMRO meldt in een rapport dat het Covid-19 virus effect heeft op de wereldeconomie. Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO legt op hun site uit dat er nu ook een groeivertraging is buiten China.

Ze meldt dat de landen Italië, Zuid-Korea, Japan en Singapore, waar het virus nu in alle hevigheid aanwezig is, verantwoordelijk zijn voor 8 procent van de wereldeconomie. Phlippen verwacht dat het virus zich verder zal verspreiden, al is het nog onzeker in welk tempo. Daarnaast neemt de overheid maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Deze twee feiten zorgen er voor dat de wereldeconomie nog minder zal groeien.

De hoofdeconoom legt uit dat ABN AMRO verwacht, dat de overheden in de verschillende landen actie zullen ondernemen om een recessie te voorkomen. Deze stimuleringspakketten hebben echter tijd nodig, voordat ze effectief zijn. Als het virus tegen het einde van het tweede kwartaal onder controle is, verwacht Phlippen dat de economie zich aan het einde van het jaar zal herstellen.