De coronacrisis zorgde er voor dat het vertrouwen van consumenten in april een historische deuk opliep. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldt dat het consumentenvertrouwen in mei verder afneemt. Het komt nu uit op -31. Consumenten oordelen fors negatiever over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid daarentegen verandert niet.

Met -31 ligt het consumentenvertrouwen in mei ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Historisch laag
Consumenten oordelen negatiever over de economie dan in april. De deelindicator economisch klimaat gaat van -31 naar -52. Dat komt doordat het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden fors negatiever is. Het oordeel van consumenten over de economische situatie in de komende twaalf maanden verandert vrijwel niet en blijft historisch laag.

Koopbereidheid laag
De koopbereidheid wijzigt in mei niet en blijft op -17 staan. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden en het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden veranderen nagenoeg niet. Ook vinden consumenten het doen van grote aankopen even ongunstig als in april.