Afgelopen jaar werd een representatieve scan gemaakt van de arbeidsmarkt in de retail non-food. INretail, Tuinbranche Nederland, de parfumerie- en juweliersbranche, de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV wilden als cao-partijen gezamenlijk een actueel beeld krijgen van de sector.

Onderzoeksbureau Bartels voerde de scan uit. De aanpak bestond uit telefonische interviews met werkgevers. Daarnaast werd digitaal geënquêteerd onder werkgevers en medewerkers. Meer dan vijfhonderd werkgevers en meer dan 600 werknemers deden mee. Ook vulden bijna 400 retailstudenten van mbo- en hbo-scholen vragenlijsten in. De rapportage is op Retail Insiders geplaatst.

Uit het onderzoek blijkt dat dertig procent van de werkgevers in de retail, één of meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft. In de woonsector heeft 6% van de werkgevers ook statushouders op de loonlijst staan en in de modesector is dat 5%.

Ambassadeur

Studenten blijken echte ambassadeurs voor de branche. Ruim driekwart heeft positieve verwachtingen bij het werken in de retail sector. Zij raden anderen ook aan voor de sector te kiezen. Daarnaast groeit het aandeel hbo opgeleiden in de retail non-food. Waar vijf jaar geleden maar 5% een hbo-achtergrond had, is dat nu 12%. Onder meer schaalvergroting, toenemende automatisering en digitalisering kunnen achterliggende redenen zijn.

Retail innovatie

Werkgevers geven aan dat meer kennis nodig is voor retail innovatie, zowel bij henzelf als bij medewerkers. Over scholingsbehoeften denken werkgevers en hun medewerkers enigszins verschillend. De werkgever noemt vooral verkoop- en productkennis en denkt ook aan scholing op het gebied van gastvrijheidstrainingen. Medewerkers vinden deze thema’s ook belangrijk, maar benoemen daarnaast nog leidinggeven, persoonlijke ontwikkeling en management.

In het mkb kan het personeelsbeleid nog verder professionaliseren. Grote ondernemingen doen al veel aan scholing en ontwikkeling van medewerkers en hebben hiervoor beleid ontwikkeld. Het verloop van medewerkers is bij grote bedrijven wel hoger dan in het mkb. De vele weekend- en studentenbaantjes en de relatief lage startdrempel spelen hier een rol.

Werving

Wanneer het gaat om het werven van nieuwe medewerkers richten werkgevers zich vooral op sociale media en worden vacatures op de eigen site vermeld. Uit het onderzoek bleek dat potentiële medewerkers vooral op vacaturesites zoeken. Als werkgevers andere kanalen gaan gebruiken, worden vacante plekken dus mogelijk sneller ingevuld.

De werkgeverspartijen en de vakbonden spannen zich in voor verdere professionalisering van de branche. Daarvoor worden adviesproducten ontwikkeld en worden ondernemers begeleid bij hun personeelsbeleid. Via de website www.werkindewinkel.nl worden medewerkers gestimuleerd in hun professionalisering en loopbaanontwikkeling.