De stemming onder consumenten is in februari 2021 niet veranderd in vergelijking met een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het consumentenvertrouwen kwam net als in januari 2021 uit op -19. Met dit cijfer lag het consumentenvertrouwen in februari ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Economie
Volgens het CBS oordeelden consumenten in februari iets negatiever over de economie dan in januari. De deelindicator economisch klimaat ging van -39 naar -41. Consumenten waren zowel over de economie in de komende twaalf maanden als over de economie in de afgelopen twaalf maanden een fractie negatiever.

Koopbereidheid
De koopbereidheid kwam in februari uit op -5, tegen -6 in januari. Consumenten waren iets optimistischer over de financiële situatie in de komende twaalf maanden maar even negatief over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten in februari iets minder ongunstig dan in januari.