In het eerste kwartaal van 2021 zijn veel webshops opgericht. Het totaal aantal nieuwe webwinkels is in deze periode 1.050. Op de eerste plaats staan webshops met modeartikelen (245). Daarna werden webwinkels met huis- en tuinartikelen het vaakst gestart. Maar liefst 200 webshops in dit segment zagen het licht, terwijl er dit vorig jaar slechts 145 waren in dezelfde periode. Dit becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meer starters
Het aantal nieuw opgerichte bedrijven was in het eerste kwartaal van 2021 aanzienlijk hoger dan het aantal bedrijfsopheffingen. In deze periode zijn ongeveer 57 duizend bedrijven opgericht (zowel fysieke als online bedrijven), dit is ongeveer evenveel als in het eerste kwartaal van 2020. Ook het aandeel opgerichte bedrijven met één werkzame persoon was voor beide periodes ongeveer gelijk: 92 procent. Ondanks de coronacrisis staan de restaurants ook nog in de top-10 oprichtingen met meer dan één werkzame persoon.