Het aantal bedrijven dat failliet ging, daalde in juni met 34. Ook was het consumentenvertrouwen in juni minder negatief dan in mei. Met deze cijfers komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste halfjaar van 2020 zijn evenveel faillissementen uitgesproken als in dezelfde periode een jaar eerder. Dit kan verklaard worden doordat het kabinet een noodpakket voor economie en banen opgezet heeft om bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen. Toch is het CBS niet positief. Het bureau geeft aan dat het economisch beeld verder zal verslechteren in juli. De economie ligt diep in een fase van laagconjunctuur. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus spelen hierbij een grote rol. Ook stijgt het aantal werklozen explosief.

Consumptie huishoudens lager
Consumenten hebben in april 17,4 procent minder besteed dan in april 2019. Dit is verreweg de grootste krimp van de binnenlandse consumptie door huishoudens die het CBS ooit heeft gemeten. De consumenten gaven vooral minder uit aan diensten, duurzame goederen en motorbrandstoffen. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen groeiden daarentegen.

Enorme stijging werkloosheid
Vandaag meldt het CBS dat het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met 131 duizend naar 404 duizend in juni groeide. Dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. Met 74 duizend was de groei de afgelopen maand het sterkst. Na vier maanden van afname groeide het aantal werkenden in juni weer met 45 duizend. Dat meldt het bureau op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.
De cijfers zijn lastig te analyseren, want ook het aantal werkenden nam toe. Dit komt volgens het CBS doordat mensen die eerder niet tot de beroepsbevolking gerekend werden, nu wel een baan vonden. Denk bijvoorbeeld aan scholieren.