Sinds het begin van de maatregelen om de epidemie in te dammen,  is het aantal gewerkte uren historisch sterk gedaald. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) in een publicatie over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis.

Eind maart werd er gemiddeld 13 procent minder uren per week gewerkt dan begin maart. In april stabiliseerde deze daling, zo blijkt uit enquĂȘtegegevens van het LISS-panel. LISS staat voor Langlopende Internet Studies voor de Sociale wetenschappen. In het LISS panel zitten mensen uit alle lagen van de Nederlandse bevolking. De daling in gewerkte uren is groter dan in voorgaande recessies. Dit komt door de lockdown.

Vrouwen versus mannen
Vooral in de sectoren horeca, detailhandel, vervoer en cultuur daalde het aantal gewerkte uren sterk. Bij zelfstandigen, die oververtegenwoordigd zijn in deze sectoren, was de daling sterker dan bij werknemers. Verder daalde het aantal gewerkte uren van vrouwen meer dan dat van mannen, waardoor het verschil in formele arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen weer toeneemt.

Overheidssteun
Vooralsnog is de daling in de werkzame beroepsbevolking beperkt. Dit heeft mede te maken met de bijzondere beleidsmaatregelen. Inmiddels is door 114 duizend bedrijven met 1,7 miljoen werknemers een aanvraag gedaan voor de NOW, en maken ongeveer 350 duizend zelfstandigen gebruik van de Tozo. Dat betekent dat de werkgelegenheid van ruim 20 procent van de 9,5 miljoen werkenden in Nederland op dit moment financieel wordt ondersteund door de overheid. Vergelijk dit met de VS, waar de werkloosheid zonder deze maatregelen in april reeds was opgelopen tot 15 procent.

Werkloosheid loopt op
Inmiddels is duidelijk dat dit geen V-vormige crisis is, met een snel herstel. De reden hiervoor is dat bepaalde contactbeperkende maatregelen nog lang van kracht zullen zijn. Volgens het CPB gaat de werkloosheid hierdoor sterk oplopen. Dit komt door een dalende vraag naar arbeid enerzijds als door een grote verschuiving van personeel van krimpende naar andere sectoren anderzijds. De precieze omvang daarvan is nog onbekend.