Dôme Deco heet voortaan ‘DD.’

De naamsverandering van Dôme Deco naar DD. is een kleine stap, maar een met een grote betekenis...