Consumentengoederen en -diensten waren in februari 6,2 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In januari was de inflatie 6,4 procent, in februari daalt dit percentage naar 6,2.  Meubelen en voeding worden flink duurder.

De afname van de inflatie kwam door de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming). In februari was energie 77 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In januari was dit 88 procent. Naast energie had ook de prijsontwikkeling van mobiele telefoons een drukkend effect op de inflatie. Energie heeft momenteel een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie.

Prijsontwikkelingen
De prijsontwikkelingen van meubelen en voeding hadden daarentegen een opwaarts effect op de inflatie. Meubelen (inclusief stoffering en vloerbedekking) waren in februari 9,7 procent duurder dan een jaar eerder. In januari was dit 6,7 procent. De prijsstijging op jaarbasis van voedingsmiddelen nam toe van 4,3 procent in januari naar 4,9 procent in februari.

Meer inflatie
Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in februari 7,3 procent duurder dan een jaar eerder, in januari was dat 7,6 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 5,1 procent in januari naar 5,8 procent in februari. Dat is de hoogste inflatie ooit gemeten in de eurozone.